Giới thiệu

Optimate là một công ty khởi nghiệp trẻ ở Stuttgart. Mục đích của Optimate là truyền tải thiết kế trên chi tiết trong sản xuất theo xu hướng của thời đại kỹ thuật số.

Nhiều người chưa biết đến thuật ngữ tối ưu hóa thiết kế. Chúng tôi muốn thay đổi điều đó và cho thế giới cơ hội để tận dụng tối đa lợi ích việc tối ưu hóa thiết kế.

Jonas Steiling

Martina Trinczek

Max Hesselbarth

vi
de_DE en_US vi