Nhiều người chưa biết đến thuật ngữ tối ưu hóa thiết kế. Chúng tôi muốn thay đổi điều đó và cho thế giới cơ hội để tận dụng tối đa lợi ích việc tối ưu hóa thiết kế.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ hoặc gửi email đến info@optimate.de

 

Bạn có muốn gặp trực tiếp chúng tôi? Vui lòng đặt lịch văn phòng ở trung tâm của Stuttgart:

 

Optimate GmbH
Lautenschlagerstr. 16
70173 Stuttgart    Tôi muốn đăng ký nhận bản tin Optimate
    ĐúngKhông

    Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý rằng dữ liệu của bạn sẽ được thu thập và xử lý để trả lời yêu cầu của bạn.
    Lưu ý: Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình cho tương lai bất kỳ lúc nào bằng e-mail tới info@optimate.de.

    vi