Bạn muốn tiết kiệm chi phí cho các chi tiết thành phẩm của mình?

Chúng tôi cho bạn thấy những gì bạn có thể đạt được thông qua tối ưu hóa.

Các bộ phận được thiết kế thông thường

Chi phí cao do nhiều bước sản xuất tốn kém

Thông thường các chi tiết bộ phận cần cho một mục đích nhất định, nhưng đồng thời gây ra chi phí cao trong toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm. Điều này có thể do các nguyên nhân khác nhau:

Ví dụ sau đây cho thấy một số yếu tố tiêu tốn nhiều chi phí này:

Bauteil_hochaufloesend_vorher


Cưa

Đo lường & Định vị

Kẹp


Hàn

Ngoài ra còn có rất nhiều tiềm năng chưa được sử dụng trong các phần kim loại tấm .Hãy tận dụng khả năng nhận biết tiềm năng của Optimate ngay bây giờ và tiết kiệm chi phí bằng cách tối ưu hóa các chi tiết bộ phận.

Các chi tiết được tối ưu hóa

Chi phí thấp thông qua thiết kế kim loại tấm thông minh

Khi tiềm năng đã được công nhận, có thể tiến hành tối ưu hóa từng phần. Với một thiết kế thông minh, chúng tôi giảm các yếu tố chi phí và tận dụng tối đa các chi tiết.

Kết quả của việc tối ưu hóa một phần như vậy có thể được nhìn thấy ở đây:

after

Cắt Laser

Chấn

Bộ phận này vẫn giữ nguyên chức năng của nó mặc dù chúng tôi đã thay thế bốn bước sản xuất đắt tiền bằng hai bước sản xuất với chi phí tiết kiệm hơn. Kết quả:

45% Tiết kiệm chi phi

Sử dụng dịch vụ nhận dạng tiềm năng miễn phí của chúng tôi ngay bây giờ và xác định tiềm năng tối ưu hóa cá cho riêng bạn

Những ví dụ khác

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy thêm các ví dụ về tối ưu hóa chi tiết thành công trong đó chi phí của các chi tiết máy đã được giảm ít nhất 20%:

Bạn có muốn tối ưu hoá các chi tiết của bạn?

Nhiều người chưa biết đến thuật ngữ tối ưu hóa thiết kế. Chúng tôi muốn thay đổi điều đó và cho thế giới cơ hội để tận dụng tối đa lợi ích việc tối ưu hóa thiết kế.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ hoặc gửi email đến info@optimate.de

 

Bạn có muốn gặp trực tiếp chúng tôi? Vui lòng đặt lịch văn phòng ở trung tâm của Stuttgart:

 

Optimate GmbH
Lautenschlagerstr. 16
70173 Stuttgart    Tôi muốn đăng ký nhận bản tin Optimate
    ĐúngKhông

    Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý rằng dữ liệu của bạn sẽ được thu thập và xử lý để trả lời yêu cầu của bạn.
    Lưu ý: Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình cho tương lai bất kỳ lúc nào bằng e-mail tới info@optimate.de.

    vi